Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkratky ve hře

27. 11. 2008

Základní uživatelské rozhraní hry

Alt-F4 nebo Alt-q - Ukončí Warcraft III.
Alt-o - Otvírá nabídku voleb.
Alt-h - Otvírá nabídku nápovědy.
Alt-s - Otvírá nabídku ukládání.
Alt-l - Otvírá nabídku nahrávání.
F6 - Rychlé uložení hry.
F10 - Otvírá/zavírá hlavní nabídku.
Ctrl-s - Zapíná/vypíná zvuk.
Ctrl-m - Zapíná/vypíná hudbu.
Enter - Otvírá okno přímé konverzace se standardním nastavením.
Shift-Enter - Otvírá okno přímé konverzace pro rozhovor se všemi.
Ctrl-Enter - Otvírá okno přímé konverzace pro rozhovor se spojenci.
Print Screen - Sejme obrazovku ve formátu .tga a soubor uloží do adresáře Screenshots.
Esc - Zobrazí předchozí nabídku.
Insert - Otáčí kameru doleva.
Delete - Otáčí kameru doprava.
Kolečko myši: nahoru - Přiblíží kameru.
Kolečko myši: dolů - Oddálí kameru.
Tlačítko kolečka myši - Držením a tažením upravíte výhled na mapu.
Kurzorové šipky - Posouvají výhled na mapu.

Základní ovládání hry

1) Myš:
Levé klepnutí - Vybírá jednotky, budovy, příkazová tlačítka a místa činnosti (kde mají být vykonány rozkazy):
Vybírá jednotky a budovy na obrazovce.
Zapíná tlačítka na kartě povelů jednotky.
Potvrdí umístění rozkazu, budovy, schopnosti nebo předmětu.
Použije předmět z hrdinova inventáře.
Směňuje nebo pokládá sebraný předmět.
Mění herní výhled podle místa na zmenšené mapě.
Vybírá podskupinu, je-li skupina složena z různých jednotek.
Pravé klepnutí - "Chytře" volí příkazy pro určené jednotky/budovy, místo na zemi nebo na zmenšené mapě:
Země - Jednotka se přemístí, nevšímá si útoků vedených proti ní.
Nepřátelská jednotka nebo budova - Zaútočí na cíl.
Vlastní jednotka - Následují cíl.
Strom / zlatý důl - Jednotka se přemístí (začne těžit surovinu, je-li jednotkou pracovní).
Předmět na zemi - Hrdina se přemístí, aby mohl předmět sebrat.
Předmět v hrdinově inventáři - Sebere předmět.
Když je aktivní zaměřovací kurzor - Zruší příkaz.
Když je zaměřovací kurzor nad zmenšenou mapou - Mění výhled hry podle místa na zmenšené mapě.

2) Klávesnice:
2) Klávesnice:
Esc - Ruší příkazy.
Tab - Přepíná mezi podskupinami.
Shift + Tab - Přepíná mezi podskupinami v opačném směru. Alt (je-li drženo při vydávání rozkazu) - Ruší pohyb ve formaci při vykonávání příkazu.
Alt-G - Signál na zmenšené mapě. Klepnutím na zmešenou mapu dáte signál spojeneckým jednotkám.
Alt-T - Přepnutí terénu na zmenšené mapě.
Alt-A - Přepnutí barvy spojence.
Alt-F - Přepnutí pohybu formace. Při pohybu ve formaci se střelecké jednotky řadí za pěchotu.
Ctrl (je-li drženo při vydávání rozkazu) - Vyšle příkaz pouze právě vybrané podskupině.
Ctrl + č. - Zařadí vybrané jednotky nebo budovy do řízené skupiny.
Shift + č. - Přidá vybrané jednotky do aktivní řízené skupiny.
Shift + levé tlačítko myši - přidá waipoint může být i u útoku patrolování... Číslo - Vybírá určenou řízenou skupinu. Dva po sobě rychle jdoucí stisky zaostří kameru na tuto skupinu.
F1 - F3 - Vybírá příslušného hrdinu. Dva po sobě rychle jdoucí stisky zaostří kameru na na tohoto hrdinu.
F8 - Přepíná zahálející pracovní jednotky. Každý stisk vybere a vystředí pohled na další pracovní jednotce.
F9 - Zobrazí záznam o plnění úkolu. Díky tomu se můžete seznámit se stavem plnění hlavního i vedlejších úkolů.
F12 - Ve hře pro jednoho hráče otevře záznam vzkazů, ve hře pro více hráčů otevře záznam konverzace. Záznam konverzace obsahuje zprávy, které vám zaslali jednotliví hráči. Záznam vzkazů obsahuje přehled rozhovorů s postavami řízenými UI a nápovědu, kterou vám poskytly.
Backspace - Vystřeďuje pohled na radnici.
Spacebar - Vystřeďuje pohled na posledních 8 událostí, které se objevily na zmenšené mapě.
Alt-C nebo Ctrl-C - Vystředí pohled na právě vybranou jednotku.
Shift + výběr jednotky - Přidá / odstraní jednotku ze současného výběru.
Ctrl + výběr jednotky nebo poklepání - Vybere všechny jednotky daného typu, které se právě nacházejí v herním pohledu

Zpět na seznam článků